Flag Fr
Flag En
Flag Nl
Flag Nl
Les bourgeois de CalaisMontage de l'exposition Recherches 12Vue intérieure de la Maison des IngénieursLe circuit historique, Musée de la Banque nationale de Belgiquemédaille commémorative de la participation à d'anciens cortèges historiquesCaillou-qui-biquereliefLes bâtisseurs de dolmens du NéolithiqueMusée-valise <b><i>La guerre de 40 a bien eu lieu</i></b>Prix de tir, boîte en argent du 19e siècleReconstitution d'un fanum (temple gallo-romain)

Welkom

Het portaal van de musea in Wallonië biedt virtuele toegang tot bijna 400 musea en museale instellingen van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel, verspreid op het grondgebied van het Waalse Gewest.

Waarom?
Waalse museale instellingen betere zichtbaarheid op het internet bezorgen via een enig ingangspunt, met de bedoeling musea met hun toeristisch en patrimoniaal milieu nauw samen te binden en hen op deze wijze als dynamische elementen te definiëren voor de lokale, sociale, economische en toeristische ontwikkeling.
Het geheel van de Waalse museale instellingen in hun diversiteit bevorderen en vertegenwoordigen, zowel in België als in het buitenland, in hun permanente of tijdelijke activiteiten.
Het culturele roerende erfgoed van de Franse Gemeenschap van België, dankzij de toegang tot de geautomatiseerde inventaris van museumcollecties (AICIM), bevorderen.
De uitwisseling tussen musea en hun publiek, en tussen musea zelf, versterken om een dynamisch netwerk van musea en museale instellingen te creëren.
Het gebruik van nieuwe informatietechnologieën door musea voor het publiek aanmoedigen.
Facebook48 Facebook Ico Pro On Infos pro Ico Contacter On Contact Logo PWMWallonie.museum
RWB©2012