logo PORTAIL.WALLONIE.MUSEUM visiter voir apprendre informer

MONS
De kapel van Sint-Calistus - Museum van het gravenkasteel


Photos 11152726.JPGDe kapel is een museum geworden. Op verschillende panelen wordt de evolutie van de site uitgebeeld, met inbegrip van de restauratie van het belfort. Enkele vitrines tonen de archeologische ontdekkingen die ter plaatse werden gedaan. Men vindt er met name keramiekfragmenten, een stuk van een maliënkolder, sporen en een ijzeren helm...

Tijdens het bezoek kan men eveneens de oude poterne van het kasteel ontdekken die uitkomt op de 'rue Marguerite Bervoets'. Hij wordt ook wel de 'Tour César' genoemd en is via een steegje, de 'ruelle César' ermee verbonden; de indeling gaat terug tot de 14de eeuw.

De liggende figuren in de crypte uit de 11de eeuw zijn identieke duplicaten van de figuren van de Franse koningen Philippe VI de Valois (Filips VI van Valois) en Charles V le Sage (Karel de Wijze). De originele figuren van de Henegouwse beeldhouwer André de Beauneveu worden in het Louvre (Parijs) en in Saint-Denis bewaard.
4.04178 50.4637