logo PORTAIL.WALLONIE.MUSEUM visiter voir apprendre informer

SOIGNIES
Museum van het oude kerkhof


Photos 04094422.JPGSinds zijn stichting in 1895 bevat het museum talrijke schenkingen van generaties inwoners van Soignies die hun stedelijke museum een warm hart toedroegen. Vooral de stenen beelden zijn er goed vertegenwoordigd met een lijdende Christus uit de 15de eeuw die vrij dikwijls op buitenlandse tentoonstellingen is te vinden, 'l'Homme aux Vers' (de man met de wormen), ook een 15de eeuws werk dat de macabere smaak en het wrede realisme van die eeuw bijzonder goed illustreert.


Het museum heeft ook een grote archeologische afdeling die verklaard wordt door de grote rijkdom van onze streek op dit gebied. Sedert het einde van de vorige eeuw hebben de groeven talrijke slagtanden van mammoeten en silex werktuigen voortgebracht die bewerkt werden door de mensen van dat tijdperk (tussen 50 en 100.000 jaar voor onze jaartelling). In het museum zijn ook de resultaten te vinden van de archeologische opgravingen die de 'Cercle royal d'Histoire et d'Archéologie du canton de Soignies' (Historisch en archeologisch genootschap van het kanton van Soignies) uitvoerde: Romeinse villa, middeleeuwse donjon, ...


Er is ook een omvangrijke afdeling die het leefmilieu en het dagelijkse bestaan van de inwoners van Soignies in de laatste twee eeuwen toont. We vernoemen enkele meubels, een grote verzameling vuurwapens en blanke wapens, een aantal balansen en gewichten van geldwisselaars en zilversmeden, porcelein en aardewerkcollecties, staffen van broederschappen, ...
4.0709 50.5805