logo PORTAIL.WALLONIE.MUSEUM visiter voir apprendre informer

HORNU
Museum voor Hedendaagse Kunst van de Franse Gemeenschap


Photos 04154960.JPGHet 'Musée des Arts Contemporains' wil een humanistisch project ontwikkelen waarin de samenleving en de mensen waaruit die bestaat een centrale plaats bekleden. Het is niet de ambitie van de collectie om meesterwerken uit de mythologie van de hedendaagse kunst bijeen te brengen zoals reeds zoveel Europese instellingen doen. Het museum wil via zijn aankopen een universaliteit betrachten die gebaseerd is op de capaciteit van de kunstenaars om in het bijzondere van hun creatie de diversiteit van de wereld op te roepen. Daarom koos de 'Commission Consultative d'Acquisition du MAC's' (adviesgevende aankoopcommissie van het MAC) die samengesteld is uit Belgische en buitenlandse specialisten in overeenstemming met de geschiedenis van de site de volgende leidraden: de herinnering, de architectuur en het poëtische. In de lijn van haar eerste aankoop, "Les Registres du Grand-Hornu" van de Franse kunstenaar Christian Boltanski, die de identiteit van de mijwerkers die hier ooit werkten, doet herleven, wil het beleid van het museum de wereld vooral op poëtische wijze inventariseren. Door de hedendaagse kunst niet meer als een aparte categorie te zien, maar als een activiteit die nauw verbonden is met de hele maatschappij, kan de collectie van het MAC gezien worden als cultureel erfgoed dat voor iedereen toegankelijk is.
3.83724 50.435