logo PORTAIL.WALLONIE.MUSEUM visiter voir apprendre informer

VISE
Schatkamer van de kapittelkerk van Visé


Photos 12103637.JPGDe schatkamer met religieuze kunst van de oude kapittelkerk in Visé bevat verschillende kunstwerken waaronder het belangrijkste, het reliekschrijn van saint Hadelin uit de 11de eeuw (de 2 pignons) en uit de 12de eeuw (de twee lange zijden van het schrijn). Verder is er ook de buste van de heilige die in de 14de eeuw werd gemaakt (houten polychroom hoofd) en door zilversmid Goesin in de 17de eeuw gerestaureerd (de buste: schouder). Er is ook een lutrijn, een vloersteen die bewerkt werd door de grote beeldhouwer Jean Del Cour.....Saint-Hadelin was een van de talrijke christelijke missionarissen die in de 7de eeuw uit Aquitanië waren gekomen. Hij volgde zijn gezel Remacle bij diens evangelisatiewerk van de Ardennen. Aan zijn meester dankt men de stichting van de abdijen van Stavelot, Malmedy en samen met Hadelin, die van Cugnon. De belangrijkste missie van Hadelin zelf was het stichten van de gemeenschap van Celles (dicht bij Dinant). De plaatselijke romaanse kerk werd in 1047 door de bisschop van Luik Wazon ingewijd, tezelfdertijd als het eerste schrijn (waarvan de twee pignons met de laatste overblijft met de strijdende Christus die het Kwade overwint en de rechter Christus die Remacle en Hadelin kroont). De lange zijden dateren bij iconografische en technische vergelijking uit het derde kwart van de 12de eeuw, de gouden tijd van de Maaslandse kunst. Acht zilveren reliëfs in gedreven zilver vertellen het religieuze leven van Hadelin zoals dat beschreven staat in de Vita Hadelini (geschreven omstreeks het jaar 1000). Het zien van de duif dat zijn missie bepaalde (1) gevolgd door de zegening door zijn meester Remacle (2) en de steun van de autoriteiten van de heerlijkheid van dat ogenblik met het bezoek van Pepijn van Herstal die hem om een audiëntie vroeg. (3). Gesterkt door deze steun en de terreinen die hem waren toegekend, kon Hadelin een gemeenschap stichten en ontvangt hij zijn eerste leerlingen (4). De tweede lange zijde toont de wonderen die in de buurt van Celles gebeurden (van de naam van 'Cellae'...grotten in de vallei van de Lesse). De boerenwereld met zijn regelmatig terugkerende angsten wordt gerustgesteld door het mirakel van de bron, die in Franchimont (Philippeville) ontspringt (5). Het is zeker het mooiste reliëf van het schrijn, dat de prachtige stijl van de doopvont van St. Barthélemy in Luik imiteert. De stedelijke wereld met de nabijgelegen stad Dinant is bezorgd om de lichamelijke pijnen en de genezing van een stomme. (6). De wereld van de adel wordt op de proef gesteld met de heropstanding van Guiza, een dame uit een adellijke familie die haar fortuin aan Hadelin wil schenken. Ze komt weer tot leven zodra Hadelin binnenkomt en bevestigt deze gift door afstand te doen van een handschoen. (7). Het einde van het avontuur van Hadelin is zijn dood en het leggen van zijn lichaam in een sarcofaag (in 690) (8).
5.69573 50.7335