logo PORTAIL.WALLONIE.MUSEUM visiter voir apprendre informer

FLOREFFE
Historisch centrum interpolice


Photos 04104438.JPGIn 1996 vierde de Belgische rijkswacht haar 200ste verjaardaag en zo ook de rijkswachtbrigade in Fosses. Deze gebeurtenis lag aan de grondslag van een rijkswachtmuseum zodat de 'anciens' die het corps in hun hart droegen, niet zouden worden vergeten. In 2001 werden de rijkswacht en de gemeentepolitie opgeheven wat voor een volledige politiehervorming zorgde.
In onze streek vormden vier gemeenten een politiezone die samengesteld werd uit de oude rijkswachtbrigades en de vroegere gemeentepolitie. Het gaat om de gemeenten Fosses-la-Ville, Mettet, Floreffe en Profondeville. Deze zone wordt de 'Samber en Maas'-zone genoemd. Van al deze veranderingen verrijkt het museum zich met de gemeentepolitie en de veldwacht.
Het brengt een hommage aan de vroegere rijkswacht, gemeentepolitie, veldwacht en Europese politie en toont een hele verzameling uniformstukken van de verschillende politiediensten.
4.76408 50.4434