logo PORTAIL.WALLONIE.MUSEUM visiter voir apprendre informer

MONS
Wegmuseum (Bergen


Het 'Musée de la Route' is een bewaarplaats van de wegenbouwkunde: constructie, onderhoud, uitrusting, signalisatie.
Het museum dat in 1985 door een groep ambtenaren van de 'Service des Routes' (Wegendienst) (Ministère des Travaux Publics (ministerie van Openbare Werken) en Henegouwse wegenbouwaannemers werd opgericht, bezit een unieke collectie machines uit de wegenbouwkunde (wegwalsen, bulldozers, laadmachines, egaliseermachines en kranen, met kabels) afkomstig van ondernemingen in openbare werken en machines die door 'Ponts & Chaussées' (Bruggen en Wegen) (sneeuwfrezen, stroefheidsmeter, viagraaf,...) worden gebruikt. Een rijke verzameling aanwijzingsborden en wegsignalisatie sinds de jaren '20 vertelt de geschiedenis van de signalisatie in België
3.97307 50.4614