logo PORTAIL.WALLONIE.MUSEUM visiter voir apprendre informer

BRUXELLES
Aquarium van Brussel


Photos M70763.JPGKuierend langs 48 aquariums met meer dan 250 kleine soorten (vissen, amfibieën en ongewervelden) begeleidt het OPENBAAR AQUARIUM van Brussel, het Aquariologie Centrum, u op een fantastische reis langsheen de warme zeeën en de continenten .Het aquarium van de hoofdstad geeft u inzicht in een ganse reeks van milieuproblemen en dit in een gebouw met een oppervlakte van 1200 m2.

de ontbossing en het verdwijnen van bepaalde soorten (fauna en flora),
het vernietigen van biotopen (door het overmatig gebruik van bemesting, pesticiden of insecticiden),
vervuilling via oliën en vervuilde zeeën,
de over-exploitatie van de grondstoffen ( vermindering van de biodiversiteit),
de kwetsbaarheid van de voedselketen ...

Het Aquarium van Brussel, het Aquarologie Centrum is een permanente tentoonstellling om:

te observeren,
begrijpen,
leren,
respecteren,
reponsabiliseren.
4.32503 50.8633