logo PORTAIL.WALLONIE.MUSEUM visiter voir apprendre informer

NAMUR
Computer Museum NAM-IP


Photos M71607.JPG

Naar de oorsprong van het digitale, machines die tellenVandaag wordt alles digitaal opgeslagen en doorgezonden. Al deze gegevens worden beheerd door informaticatoepassingen die gebruik maken van het binaire getalstelsel : nullen en enen; en door elektronische machines : van computers tot het internet of things.
Deze machines tellen : zij rekenen.
Deze machines tellen mee : zij zijn belangrijk omdat ze de geschiedenis van de informatica vertellen.
Het NAM-IP computermuseum stelt vanaf de opening een permanente installatie tentoon met als titel Naar de oorsprong van het digitale, machines die tellen. Uit de collecties die aan de Koning Boudewijnstichting werden overgedragen werd een selectie gemaakt :
- Statistische machine van Herman Hollerith
- een indrukwekkende collectie rekenmachines die een eeuw van technologische evolutie omvatten
- een compleet en werkend geheel van ponskaartmachines die teruggaan tot 1960
- een Moon-Hopkins die identiek is aan de machine die door kanunnik Lemaître gebruikt werd bij het opstellen van zijn Big Bang theorie
- IBM ponskaartmachines die bij de ASLK/CGER gebruikt werden om gedurende 50 jaar het pensioen van alle Belgen te berekenen
- de allereerste oud-Hebreeuwse teksten die afgedrukt werden op een IBM-3800 laser printer
- een informatica toepassing voor beheer van teksten die van ponskaarten tot smartphones evolueerde.
4.83435 50.4635