logo PORTAIL.WALLONIE.MUSEUM visiter voir apprendre informer

Museum voor Hedendaagse Kunst van de Franse Gemeenschap

HORNUCarte wallonie

 

Beschrijving

Praktische informatie

Avantages

Fotogalerij

[nl] Publications [fr]

Infrastruktuur

[nl] Dans la région ... [fr]

 

MAC's Grand-Hornu

Rue Sainte-Louise, 82

7301 HORNU

+32(0)65.65.21.21

www.mac-s.be - www.grand-hornu.be

accueil.site@grand-hornu.be

Kunst      

 

Beschrijving

12033268.JPG12103727.JPG

Collections

Het 'Musée des Arts Contemporains' wil een humanistisch project ontwikkelen waarin de samenleving en de mensen waaruit die bestaat een centrale plaats bekleden. Het is niet de ambitie van de collectie om meesterwerken uit de mythologie van de hedendaagse kunst bijeen te brengen zoals reeds zoveel Europese instellingen doen. Het museum wil via zijn aankopen een universaliteit betrachten die gebaseerd is op de capaciteit van de kunstenaars om in het bijzondere van hun creatie de diversiteit van de wereld op te roepen. Daarom koos de 'Commission Consultative d'Acquisition du MAC's' (adviesgevende aankoopcommissie van het MAC) die samengesteld is uit Belgische en buitenlandse specialisten in overeenstemming met de geschiedenis van de site de volgende leidraden: de herinnering, de architectuur en het poëtische. In de lijn van haar eerste aankoop, "Les Registres du Grand-Hornu" van de Franse kunstenaar Christian Boltanski, die de identiteit van de mijwerkers die hier ooit werkten, doet herleven, wil het beleid van het museum de wereld vooral op poëtische wijze inventariseren. Door de hedendaagse kunst niet meer als een aparte categorie te zien, maar als een activiteit die nauw verbonden is met de hele maatschappij, kan de collectie van het MAC gezien worden als cultureel erfgoed dat voor iedereen toegankelijk is.

Bâtiment

De architectuur, deels gerenoveerd en deels nieuw, die het MAC herbergt is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de opdrachtgever, de gebruiker en de architect. Door op de eisen van de creativiteit, de praktische eisen en de functionaliteit in te gaan, vertolkt zijn hedendaagse vom de wil om de context te respecteren maar ook de eigen opdrachten. Daarom geeft het MAC dat zich in de lengte uitstrekt en de oude werkplaatsen raakt, op verschillende plaatsen op de Grand-Hornu uit. Een gemeenschappelijke ticketverkoop in het oude lampenatelier werd bedacht om het publiek beter te mengen en elke bezoeker de mogelijkheid te bieden om uit eigen beweging een bezoek aan het museum te combineren met een bezoek aan de site. Pierre Hebbelinck gaf elke tentoonstellingszaal zijn bijzondere vorm zodat de werken zo goed mogelijk tot hun recht komen en de bezoekers een gevarieerd parcours wordt geboden. Naast de tentoonstellingsruimten, de voorraad en de kantoren, bevat het MAC ook een auditorium met 60 plaatsen, een animatiezaal voor kinderen, een cafetaria, een ontvangstzaal en een winkel.