logo PORTAIL.WALLONIE.MUSEUM visiter voir apprendre informer

Aquarium van Brussel

BRUXELLESCarte wallonie

 

Beschrijving

Praktische informatie

Avantages

Fotogalerij

[nl] Dans la région ... [fr]

 

Aquarium Public de Bruxelles

Avenue E. Bossaertlaan, 27

1081 BRUXELLES

02/414.02.09

www.aquariologie.be

info@aquariologie.be

Wetenschappen   Natuur   

 

Beschrijving

M70764.JPGM70765.JPG

Collections

Kuierend langs 48 aquariums met meer dan 250 kleine soorten (vissen, amfibieën en ongewervelden) begeleidt het OPENBAAR AQUARIUM van Brussel, het Aquariologie Centrum, u op een fantastische reis langsheen de warme zeeën en de continenten .Het aquarium van de hoofdstad geeft u inzicht in een ganse reeks van milieuproblemen en dit in een gebouw met een oppervlakte van 1200 m2.

de ontbossing en het verdwijnen van bepaalde soorten (fauna en flora),
het vernietigen van biotopen (door het overmatig gebruik van bemesting, pesticiden of insecticiden),
vervuilling via oliën en vervuilde zeeën,
de over-exploitatie van de grondstoffen ( vermindering van de biodiversiteit),
de kwetsbaarheid van de voedselketen ...

Het Aquarium van Brussel, het Aquarologie Centrum is een permanente tentoonstellling om:

te observeren,
begrijpen,
leren,
respecteren,
reponsabiliseren.

Bâtiment