logo PORTAIL.WALLONIE.MUSEUM visiter voir apprendre informer

Computer Museum NAM-IP

NAMURCarte wallonie

 

Beschrijving

Praktische informatie

Avantages

Tentoonstellingen, Activiteiten [fr]

Fotogalerij

Documentaties [fr]

Infrastruktuur

[nl] Dans la région ... [fr]

 

NAM-IP, asbl

192 a, rue Henri Blès

5000 NAMUR

+32 81.34.64.99

www.nam-ip.be

animation@nam-ip.be

Wetenschappen   Technieken   Geschiedenis

 

Beschrijving

M71608.JPGM71609.JPG

Collections

Naar de oorsprong van het digitale, machines die tellenVandaag wordt alles digitaal opgeslagen en doorgezonden. Al deze gegevens worden beheerd door informaticatoepassingen die gebruik maken van het binaire getalstelsel : nullen en enen; en door elektronische machines : van computers tot het internet of things.
Deze machines tellen : zij rekenen.
Deze machines tellen mee : zij zijn belangrijk omdat ze de geschiedenis van de informatica vertellen.
Het NAM-IP computermuseum stelt vanaf de opening een permanente installatie tentoon met als titel Naar de oorsprong van het digitale, machines die tellen. Uit de collecties die aan de Koning Boudewijnstichting werden overgedragen werd een selectie gemaakt :
- Statistische machine van Herman Hollerith
- een indrukwekkende collectie rekenmachines die een eeuw van technologische evolutie omvatten
- een compleet en werkend geheel van ponskaartmachines die teruggaan tot 1960
- een Moon-Hopkins die identiek is aan de machine die door kanunnik Lemaître gebruikt werd bij het opstellen van zijn Big Bang theorie
- IBM ponskaartmachines die bij de ASLK/CGER gebruikt werden om gedurende 50 jaar het pensioen van alle Belgen te berekenen
- de allereerste oud-Hebreeuwse teksten die afgedrukt werden op een IBM-3800 laser printer
- een informatica toepassing voor beheer van teksten die van ponskaarten tot smartphones evolueerde.

Bâtiment

Om collecties van informatica materiaal een thuis te geven heb je een behoorlijke oppervlakte nodig, de initiatiefnemers hebben hiervoor een vroegere sportzaal gevonden : 1200 m² oppervlakte en 10 m hoog.
Deze zaal bevindt zich naast de provinciale campus, rue Henri Blès, op 2 km van het station van Namen, op 100 meter van het Ravel wandel- en fietspad naast de Samber en heeft goede parkeervoorz

Bezoekers


Het NAM-IP computer museum wil voor elk wat wils bieden : leerlingen of toeristen, zowel in het Frans, het Nederlands of het Engels. In de tentoonstelling volg je een tijdslijn waarop elk tentoongesteld stuk binnen het kader van de geschiedenis van de informatica gesitueerd wordt. Hiernaast zijn er panelen waarop de verschillende technologieën uitgelegd worden.
Geleide bezoeken die aangepast zijn aan het niveau van de verschillende leeftijdsgroepen van scholen, met demonstraties en animatie, maar ook bezoek onder leiding van een van de verzamelaars zijn mogelijk.